BROKAPITAL: nuevo Avanza I+D

Xarxes socials del coneixement per als processos d'inversió de capital risc en projectes de base tecnològica.

Liderat per PLASTIASITE S.A., l'objectiu d'aquest projecte és establir un entorn de comunicació per tal que el procés d'innovació acceleri el seu procés des de la idea fins a la seva execució, desenvolupant mecanismes d'interacció que apliquin tecnologia d'Intel·ligència Artificial.

La resta de participants del projecte, a més del propi IIIA-CSIC, són:

Amb el suport d'UDT-IA, l'equip de l'IIIA-CSIC encarregat de liderar la Investigació serà: