UDT-IA renova amb notable el seu Sistema de Qualitat

Imagen calidadSeguint amb els procediments marcats en el seu sistema de qualitat, UDT-IA ha realitzat de setembre a novembre una revisió i auditoria amb l'ajuda d'INGECAL. L'informe final ha concedit a la gestió del sistema una nota del 79%, valorant positivament l'esforç realizat per a adaptar-lo al creixement de la unitat aquest 2008 i als canvis en el CSIC.