Qui Som?

2009 UDT People

La UDT-IA

La UDT-IA al IIIA

La UDT-IA al CSIC

La UDT-IA membre de TECNIO

La UDT-IA membre del Parc de Recerca de la UAB

La UDT-IA

La Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial (UDT-IA) neix al setembre de l’any 2002 com una unitat de serveis de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Aquest centre de recerca està situat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Actualment, la UDT-IA es composa de 12 persones, majoritàriament enginyers, i el volum d’ingressos gestionats al 2010 ha superat els 500000 euros.  

Té com objectiu la transferència de coneixement dels resultats de la recerca del IIIA-CSIC a la societat, promovent i gestionant la col·laboració amb empreses i organitzacions innovadores que vulguin incrementar el valor dels seus productes i serveis. 

La UDT-IA gestiona la seva tasca d'aplicació i transferència tecnològica mitjançant les següents competències clau:

 • Accessibilitat a investigadors d'avantguarda en tècniques en intel·ligència artificial.
 • Aplicabilitat de la intel·ligència artificial a un ventall molt ampli de problemes.
 • Forts coneixements en noves tecnologies, amb capacitat de formació d'experts.
 • Ràpid desenvolupament i prototipatge d'aplicacions.
 • Aprenentatge continu. 

 

La UDT-IA al IIIA

Foto Edifici

La UDT-IA està integrada al Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial (IIIA) pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

El principal objectiu de l'IIIA consisteix en estar entre els primers grups en recerca a nivell mundial de la Intel·ligència Artificial en aquelles àrees en les quals treballa actualment.

Per a complir aquest objectiu l'IIIA-CSIC realitza investigacions altament qualificades en Intel·ligència Artificial, mantenint un bon balanç entre la investigació bàsica i les aplicacions, i tenint especial èmfasi en la formació d'estudiants de doctorat i en la transferència de tecnologia.

Les línies actuals d'investigació del centre se centren bàsicament en els camps de:

 • Sistemes d'aprenentatge.
 • Sistemes multiagents intel·ligents.
 • Raonament i lògica.

Més informació: www.iiia.csic.es

 

La UDT-IA al CSIC

cs2

L'IIIA, institut al qual pertany la Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial (UDT-IA), pertany al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), entitat
dependent del Ministeri de Ciència i Innovació  del Govern d'Espanya. El CSIC és el principal organisme d'investigació pública d'Espanya i un dels principals d'Europa incloent els principals camps de coneixement. 

S'organitza en vuit àrees científic-tècniques:

 • Humanitats i ciències socials.
 • Biologia i biomedicina.
 • Recursos naturals.
 • Ciències agràries.
 • Ciència i tecnologies físiques.
 • Ciència i tecnologies químiques.
 • Ciència i tecnologia de materials.
 • Ciència i tecnologia d'aliments.

Entre les principals finalitats que el CSIC desenvolupa podem detallar:

 • Investigació científica i tècnica de caràcter multidisciplinari.
 • Assessorament científic i tècnic.
 • Transferència de resultats al sector empresarial.
 • Contribució a la creació d'empreses de base tecnològica.
 • Formació de personal especialitzat.
 • Gestió d'infraestructures i grans instal·lacions.
 • Foment de la cultura de la ciència.

Més informació: www.csic.es

 

La UDT-IA membre de TECNIO

Logo Xarxa IT

L'any 2005 la UDT-IA va ingressar a Xarxa de Centres de Suport a l'Innovació Tecnològica, la Xarxa IT, dependent de l'agència CIDEM de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a la seva tasca de proveïdor tecnològic públic, a la seva excel·lència reconeguda en R+D aplicada, recolzada en un sistema de gestió de calitat basat en la norma ISO 9001.

Després de la fusió de CIDEM amb COPCA i crear la nova Agencia Catalana d'Innovació i Internacionalitzsació, ACC1Ó, es crea en el 2009 una nova estructura, TECNIO, que uneix totes les anteriors xarxes d'actors tecnològics de Catalunya, incloent la Xarxa IT.

L'objectiu d'aquesta nova xarxa és oferir al teixit empresarial català una única finestra per donar serveis que afavoreixin la seva competitivitat i internacionalització. Ser-ne membre permet a la UDT-IA ser un interlocutor vàlid en la cadena de transferència entre la investigació bàsica i la innovació, i extenent el seu diàleg a tots els diferents pols de la R+D+i.   

Més informació: www.acc10.cat/tecnio

 

La UDT-IA membre del Parc de Recerca de la UAB 

Logo PRUAB

L'IIIA-CSIC forma part del Parc de Recerca UAB (PRUAB), una entitat fundada per la UAB, el CSIC i l’IRTA que té per objectiu impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus socis, promoure l'activitat emprenedora mitjançant noves empreses de base tecnològica i, en general, facilitar la interacció entre la recerca i el món empresarial.

Actualment, el PRUAB acull 25 centres i instituts de recerca que treballen en els següents àmbits:

 • Ciències mediambientals
 • Ciències socials i humanitats
 • Biomedicina i biotecnologia
 • Sanitat animal i tecnologies alimentàries
 • Ciències experimentals i tecnologia

El Parc de Recerca UAB disposa de més de 1600 m2 destinats a incubadores d’empreses, recolzats per un sistema de creació i suport a les empreses spin off. L’any 2009, amb la finalització de l’edifici EUREKA I, el PRUAB tindrà 5.000 m2 destinats a acollir activitats de recerca i innovació empresarial.  

Més informació: parc.uab.es