Objectius i Missió

Assessorar, realitzar estudis i informes, dissenyar aplicacions i sistemes que aportin solucions a empreses i administracions en l'optimització i racionalització de recursos o processos de producció.

Observatori sobre les necessitats del teixit industrial amb la finalitat d'orientar la investigació cap a aquestes necessitats.

Coordinar les activitats d'anàlisi i desenvolupament de programari dels projectes d'investigació de l'IIIA-CSIC.

Promoure la transferència, l'ús i el coneixement de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en les organitzacions privades i administracions públiques.

La nostra Missió
Trobar solucions a problemes complexos basant-nos en les tècniques d'Intel·ligència Artificial més modernes.
La nostra Visió
Ser el principal referent a nivell nacional en el desenvolupament i implementació de tècniques d'Intel·ligència Artificial per a la creació de sistemes informàtics avançats tant per a empreses privades com per a institucions públiques.