Sistemes de Suport a les Decisions

Un sistema de suport a les decisions ( Decision Support System, DSS ) es un sistema informàtic d'informació el qual ajuda a un usuari a millorar les decisions que pren, a tenir més cura i a reduir els costos sense pèrdua de qualitat.

 

DSS modulus

 

Un DSS es un programari que intenta ajudar a les persones que prenen decisions compilant informació útil sobre les dades sense tractar, els documents, el coneixement personal, i/o els models de negoci per tal d'identificar i solucionar els problemes i poder prendre millors decisions. El tipus d'informació pot ser per exemple qualsevol de les següents:

 • un inventari de tots els bens de que es disposa( inclosa la informació directa o de tercers, el que hi ha als magatzems, als mercats, ... )
 • comparativa de ventes entre setmanes
 • projecció de beneficis futurs d'un nou producte basant-se en les ventes de productes similars
 • avaluar les conseqüències de diferent decisions tenint en compte les alternatives i l'experiència en un context similar

Screen shots de diferents sistemes de suport a les decisions.

Els beneficis d'utilitzar un sistema de suport a les decisions són:

 • Millora l'eficàcia personal
 • Proporciona solucions als problemes
 • Facilita la comunicació entre persones
 • Fomenta l'aprenentatge o formació
 • Millora el control de la organització
 • Obté noves evidències que ajuden a les decisions
 • Crea avantatges competitius sobre la competència
 • Anima a explorar i descobrir de com es prenen les decisions
 • Proporciona nous punts de vista de com pensar sobre l'espai del problema