Sistemes Experts

Es poden entendre com una branca de la intel·ligència artificial. Aquests sistemes imiten les activitats d'un humà per resoldre problemes de diferents característiques. També es diu que un Sistema Expert es basa en el coneixement declaratiu i el coneixement de control.