Robots Autònoms

Els robots autònoms són màquines intel·ligents que tenen la capacitat de realitzar tasques en un determinat entorn, sense el control explícit dels humans.  

op

 

Aquests robots han de poder treballar en entorns completament desconeguts. Per a això han de coordinar tots els seus sensors per a  orientar-se, mou-re's si tenen aquesta capacitat i interactuar amb l'entorn per a assolir les tasques que tenen assignades.

aibo1