Raonament Automàtic

Aquest camp treballa amb problemes de deducció expressats amb algun tipus de Lògica. Actualment es treballa amb lògica clàssica, multi-valuades i d'alt ordre. L'objectiu es encadenar de forma adecuada les inferències per resoldre automàticament els problemes de deducció. Com els problemes de deducció que tractem són complicats de resoldre, l'anàlisis i optimització dels recursos utilitzats, principalment el temps, és prioritari. 

  • Manejabilitat de formes No Causals
  • Problemes de satisfacció
  • Deducció Automàtica a Lògiques Multi-valuades
  • Lògiques d'Alt-Ordre (Problema d'Unificació)