Institucions Electròniques

Les institucions electròniques són una manera de definir les interaccions entre agents - humans o de programari - que es poden donar en un entorn obert.

 

EIDE Interaction.

 

Les aplicacions cada dia son més complexes tal i com és el món real, particularment amb l'aparició d'Internet, hi ha la necessitat d'incorporar organitzacions abstractes per simplificar el disseny, desenvolupament i manteniment dels sistemes informàtics. Les institucions electròniques son el cor d'aquesta aproximació. Aquestes proporcionen una analogia a les organitzacions humanes on els agents intel·ligents poden participar amb diferents rols per aconseguir objectius individuals i de la organització. En aquest escenari, els agents permeten reduir els costos i el temps al proporcionar mercats distribuïts, representats per els agents, i on s'aconsegueix una millor coordinació. Les institucions electròniques apareixen com la cola que permet ajuntar els interessos individuals, la coordinació, i la regulació.

El Electronic Institutions Development Environment (EIDE) es un conjunt de eines amb l'objectiu de proporcionar suport a la creació d'aplicacions intel·ligents distribuides com a institucions electròniques. Els agents de programari apareixen com la clau per la tecnologia segons la visio de las institucions electròniques. Per això els agents de programari són encapsulats en diferents comportaments per la seva coordinació i interacció dins de les institucions electròniques. L'EIDE permet desenvolupar tant les institucions electròniques com els seus agents participants. Cal destacar, que l'EIDE canvia el punt de vista de la programació des de un model orientat a la màquina a un model organitzacional que es una manera més propera de com s'entenen les aplicacions distribuïdes. Aquesta permet un desenvolupament top-down: primer l'organització i desprès els individus.

EIDE development cycle.

Les eines del EIDE són:

  • Islander: Una eina gràfica que permet crear la especificació d'una institució electronica, es a dir les regles i els protocols d'interacció entre agents.
  • aBuilder: Eina per els desenvolupament d'agents.
  • AMELI: Plataforma de programari on s'executen les institucions electròniques. Un com s'ha creat l'especificació amb l'Islander ja està a punt per ser executat en l'AMELI sense necessitat de programar.
  • OMS: Modul per la simulació d'institucions electròniques.