Confiança i Reputació

La recerca en l'àrea de mecanismes computacionals de reputació i confiança per societats virtuals és un disciplina recent, orientada a incrementar la fiabilitat i el comportament de comunitats electròniques; això s'aconsegueix introduïnt en aquestes comunitats els mecanismes de control social humans que ja són ben coneguts per nosaltres.

Els sistemes computacionals de reputació i confiança han sigut reconeguts com factors clau per l'èxit del comerç electrònic. Aquests sistemes són utilitzats per agents software com a mecanismes de cerca d'intercanvi de socis de confiança i com un incentiu en la presa de decisions sobre si complir o no els contractes. La reputació també s'utilitza en entorns electrònics com un mecanisme de confiança, de disuasió, i d'incentius per evitar els fraus i els tramposos. Una altra àrea d'aplicació en la tecnologia d'agents és el treball en grup i la cooperació.