Agents Autònoms

Els agents autònoms són entitats software que poden percebre l'entorn a on es troben, sigui predictible o no, i a més a més poden actuar sobre ell, amb la finalitat d'assolir els seus objectius, indicats amb anterioritat. El com un agent actua sobre l'entorn ho decideix ell mateix. Aquesta és la característica principal dels agents autònoms.

Agent Autonom